1. MasterFy Translations Ltd.

   info@MasterFy.com
   แนะนำบริษัท

   MasterFy Translations Co., Ltd.ได้จดทะเบียนที่หน่วยงานการบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของเซี่ยงไฮ้ เป็นบริษัทการแปลหลายภาษาขนาดใหญ่ที่เสนอวิธีการแก้ไขแบบเชี่ยวชาญให้กับลูกค้าทั้วโลก ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมการแปลแห่งประเทศจีน ทีมงานล่ามของหยุยี่มาจากผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทการแปลและผู้ให้บริการท้องถิ่นขนาดใหญ่ ผู้ตรวจสอบคุณภาพงานแปลระดับสูงและบรรณาธิการไอทีและวิศวกรการเรียงพิมพ์ที่มีประสบการณ์มากมาย ต่างมีประสบการณ์ทางด้านการแปลและการบริหารโครงการขนาดใหญ่ มีคุณภาพการแปลและบริการที่ได้รับการชื่นชอบของลูกค้า มีความน่าเชื่อถือได้ ทำให้ได้สร้างแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัทไปเป็นอย่างมาก บริษัทมีบริการการแปลภาษาต่างๆ การแปลซอฟต์แวร์ เว็บไซต์และเสียง(วีดีโอ)ให้เป็นภาษาถิ่น การแปลปากเปล่าในประชุมประเภทธุรกิจ การแปลสลับกัน การตีความพร้อมกัน การแปลมัลติมีเดีย การจัดพิมพ์(DTP) การทดสอบซอฟต์แวร์ การอบรมล่าม การเอาท์ซอร์สเอชอาร์ การให้เช่าอุปกรณ์การตีความพร้อมกัน การแปลตราประทับและหนังสือรับรอง เป็นต้น

   สมาชิกในทีมงานเราได้ผ่านการสอบและการฝึกอบรมจากผู้ตรวจคุณภาพการแปลและผู้จัดการโครงการ โดยมี80%เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องพร้อมประสบการณ์การแปลอย่างน้อยหกปีขึ้นไป ซึ่งทุกคนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาและทักษะการเขียนที่ดี ความน่าเชื่อถือ ความละเอียด ความจริงใจ ความเป็นยุติธรรม เป็นหลักการทำงานของเรา คุณภาพและความน่าเชื่อถือ การส่งมอบงานตรงเวลา คิดสิ่งที่ลูกค้าจะหวังเป็นเป้าหมายการทำงานของเราตลอด

   บริษัทมี”ตราสำหรับการแปล”ที่ยอมรับโดยสถานทูตต่างๆและหน่วยงานทางราชการทั้งหลาย เราให้บริการรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาจีน และภาษาต่างประเทศเป็นอีกภาษาด้วย ซึ่งจะรวมถึงการแปลภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน โปรตุเกส อิตาลี อาหรับ เนเธอร์แลนด์ ตรุกี ไทย มาเลเซีย อินโดเนเซีย เปอร์เซีย เวียดนาม กรีซ ฮีนดี และฮิบรูเป็นต้น ทั้งหมด100กว่าภาษา

   ปัจจุบัน เราได้ให้บริการการแปลอันมีความเชี่ยวชาญ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับองค์การบริษัทไฮเทคและการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างดีในระยะยาว โดยลูกค้าได้รวมถึง ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ซีเมนส์ วอลโว่ กีเอ็ม พานาโซนิค ซัมซุง โซนี่ ธนาคารแห่งประเทศจีน เลโนโว ธนาคารซีเอ็มบี บริษัทหัวเว่ย บริษัทบีวายดี ย่งโหย่วซอฟต์แวร์ ไชน่าเทเลคอมและไชน่าโมบาย เป็นต้น ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นพลังของเรา วัตถุประสงค์เราคือการให้บริการที่มีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูง เรามองลูกค้าส่วนบุคคลหรือลูกค้าที่เป็น500บริษัทใหญ่ของโลกนั้นด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยมีความต้องการเป็นอย่างสูงเพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจกับบริการการแปลของเรา

   วิธีติดต่อ

   โทรศัพท์ +86-21-63802116

   MasterFy Translations Co., Ltd.ข้อมูลดังนี้
   ที่อยู่ ห้องC1602 ตึกC ชั้น16 อาคารยีเทียนเซี่ย เลขที่130 ถนนเหิงฟง นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (รหัสไปรษณีย์ 200070)
   โทรศัพท์ +86-21-63802116  อีเมล์: info@MasterFy.com   เว็บไซต์: http://www.MasterFy.com

   รายชื่อลูกค้า

   ภาษาที่รับแปล

   • จีนตัวย่อและตัวเต็ม
   • อังกฤษ
   • ญี่ปุ่น
   • เกาหลี
   • เยอรมัน
   • ฝรั่งเศส
   • รัสเซีย
   • สเปน
   • โปรตุเกส
   • อิตาลี
   • อาหรับ
   • เนเธอร์แลนด์
   • ตรุกี
   • ไทย
   • มาเลเซีย
   • อินโดเนเซีย
   • เปอร์เซีย
   • เวียดนาม
   • กรีซ
   • ฮีนดี
   • อูรดู
   • สวีเดน
   • เดนมาร์ก
   • โปแลนด์
   • เช็ก
   • ฟิลิปปินส์
   • เบงกาลี
   • ฮิบรู
   • ธิเบต
   • พม่า
   • มองโกเลีย
   • ฮังการี
   • ชวา
   • ไอริช
   • ไอซ์แลนด์
   • มาซิโดเนีย
   • เซอร์เบีย
   • บัลแกเรีย
   • เนปาล
   • ลาว
   • ฟินแลนด์
   • ซินเจียงอุยกูร์
   • ลิทัวเนีย
   • โครเอเชีย
   • เอสโตเนีย
   • ยูเครน
   • คาซัค
   • เวลส์
   • นอร์เวย์
   • ละติน
   • ยิปซี
   • อาร์เมเนีย
   • โรมาเนีย
   • กัมพูชา
   • คีร์กีซ
   • แคชเมียร์
   • ทาจิก
   • จอร์เจีย
   • ลัตเวีย
   • ทมิฬ
   • เฮาซา
   • สโลวัก
   • สโลเวเนีย
   • สิงหล
   • พาช
   • สวาฮิลี
   • ดิชเฟลมิช
   • แอลเบเนีย
   เพิ่มเติม >

   ขอบเขตการให้บริการ

   • รับแปลเอกสารหนังสือประกวดราคา
   • สัญญา
   • หนังสือสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์
   • วิศวกรรม
   • เว็บไซต์
   • เครื่องจักร
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • การก่อสร้าง
   • หนังสือรับรอง
   • โฆษณา
   • อุตสาหกรรมเคมี
   • การแพทย์
   • การคลังและเศรษฐศาสตร์
   • การสื่อสาร
   • ซอฟต์แวร์
   • รถยนต์
   • การเงิน
   • กฎหมาย
   • ไฟฟ้า
   • สิทธิบัตร
   • น้ำมันปิโตรเลียม
   • เหล็กกล้า
   • โลหกรรม
   • พลังงาน
   • สิ่งแวดล้อม
   • ชีวภาพ
   • การบิน
   • อุตสาหกรรมอาหาร
   • เสื้อผ้า
   • สิ่งท้อ
   • การพิมพ์
   • เกษตรกรรม
   • ชลประทาน
   • เศรษฐกิจ
   • หลักทรัพย์
   • การประกันภัย
   • ไอที
   • วัฒนธรรม
   • การศึกษา
   • ศิลปะ
   • การท่องเที่ยว
   • การค้าขาย
   • คมนาคม
   • โลจิสติก
   • วิทยาสังคม
   • ข่าวสาร
   • วรรณกรรม
   • การเสริมสวย
   • การกีฬา
   • การผลิตกระดาษ
   • การค้าระหว่างประเทศ
   • ธรณีวิทยา
   • อุตสาหกรรมเรือ
   • เคมีปิโตรเลียม
   • แม่พิมพ์
   • โลหะ
   • อุปกรณ์
   • วัสดุทาสี
   • สะพานอุโมงค์
   • วีซ่าการศึกษา
   • บริการงานแสดงสินค้า
   • มัลติมีเดีย
   • การป้อนข้อความ
   • การจัดพิมพ์(DTP)
   • เป็นต้น
   • ทั้งแปลเขียน
   • แปลปากเปล่าและการตีความพร้อมกัน
   เพิ่มเติม >
   国产女女互摸互慰在线观看,国产女女互摸互慰在线观看视频,国产女女精品视频久热视频_免费